298213, Республика Крым, Ленинский р-н, г. Щёлкино д. 46, тел./факс.+7(36557)-52-7-03, e-mail: городской совет: schelkinogorsovet@yandex.ru / администрация города: shelkinskoe@lenino.rk.gov.ru
5 марта 2021 года, пятница, 16:24
О заключении кредитного договора по финансированию проекта строительства Парогазовой электростанции в городе Щёлкино Автономной Республики Крым.

29 сентября 2012 года состоялась презентация Проекта строительства Парогазовой электростанции в городе Щёлкино, благодаря кандидату в депутаты Верховной Рады Украины Юлии Лёвочкиной, а на днях  по поручению. Президента Украины принят Проект Закона Украины «О внесения изменений в ст.6 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» о заключении кредитного договора по финансированию проекта строительства Парогазовой электростанции в городе. Щёлкино Автономной Республики Крым.

 

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

ЮМ. АЗАРОВ

                    2012 р.

Закон УкраЇни

Про внесення змін до статті 6 Закону України
“Про Державний бюджет України на 2012 рік”
__________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до статті 6 Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік” (із змінами, внесеними Законами України
від 12 квітня 2012 року № 4647-VI та від 30 липня 2012 року № 5189-VI і
№ 5190-VI) такі зміни:

1) в абзаці першому цифри “68.800.000 замінити цифрами “78.800.000”;

2) у пункті 1:

доповнити пункт після абзацу дев’ятого новим абзацом такого змісту:

“за зобов’язаннями державного підприємства “Національна енергетична компанія “Укренерго” для реалізації проекту будівництва парогазової електростанції у  м. Щолкіному Автономної Республіки Крим.”.

У зв’язку з цим абзаци десятий та одинадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим та дванадцятим;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Державне підприємство “Національна енергетична компанія “Укренерго” для реалізації проекту будівництва парогазової електростанції у м. Щолкіному Автономної Республіки Крим звільняється від зобов’язання подавати забезпечення виконання зобов’язань перед державою з відшкодування витрат державного бюджету;”.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

              Голова
Верховної Ради України

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік»

 

1.         Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Проект Закону України «Про внесення змін до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» розроблено на виконання доручення Президента України від 14 квітня 2011 року № 1-1/661 щодо укладення кредитної угоди про фінансування проекту будівництва парогазової електростанції у м.Щолкіне, Автономна Республіка Крим.

2.         Мета і шляхи досягнення

Законопроект розроблено з метою створення умов для реалізації проекту будівництва парогазової електростанції у м.Щолкіне, Автономної Республіки Крим.

Аналіз роботи енергосистеми Криму свідчить, що баланс потужності характеризується стабільним дефіцитом в обсязі 1000  1230  МВт, а енергозабезпечення Криму на 90-95 % залежить від поставок електроенергії від електростанцій материкової частини Об’єднаної  енергетичної системи України.

В роботах з перспектив розвитку енергосистеми Криму визначено, що енергетична безпека регіону має базуватися на забезпеченні потреби в потужності (електроенергії) за рахунок власних генеруючих джерел, доля яких повинна становити не менше 60 – 80 % від загального навантаження споживачів.

З урахуванням перспективного зростання абсолютного максимуму навантаження до 1400 – 1600 МВт до 2015 року, пропускної спроможності міжсистемних ліній електропередачі Україна – Крим, а також, враховуючи можливість відключення однієї з ліній, визначено, що оптимальна величина власної генеруючої потужності енергоджерел Криму становить 350 – 850 МВт в залежності від сценарію економічного розвитку.

Наведені фактори створюють передумови для реабілітації та розвитку енергетики Криму і, зокрема, спорудження нових високо економічних електростанцій на території півострова з застосуванням сучасних парогазових технологій.

Реалізація проекту будівництва парогазової електростанції у м.Щолкіне, який також передбачає розвиток мереж електро- та газопостачання у східній частині Криму, потребує залучення кредитних коштів в сумі 1,25 млрд. дол. США (10 млрд. грн.), що потребує внесення змін до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 року» в частині визначення відповідного напряму надання державних гарантій та збільшення граничного обсягу надання  державних гарантій у 2012 році до 78,8 млрд. гривень.

В зв'язку з цим, пропонується зафіксувати в статті 6 Закону України "Про державний бюджет на 2012 рік" можливість надання державних гарантій на вищезазначені цілі.

3.  Правові аспекти

Бюджетний кодекс України,

Господарський кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2012 рік».

4.  Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень цього законопроекту передбачає збільшення суми державних гарантій на 10 000 000 тис.грн., які будуть надані ДП НЕК «Укренерго» для реалізації проекту будівництва парогазової електростанції у м. Щолкіне, АР Крим.

 Реалізація положень цього законопроекту не призведе до збільшення граничного розміру державного боргу та дефіциту бюджету

5.        Позиція заінтересованих органів.

Проект розпорядження погоджується Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством юстиції України.

6.   Регіональний аспект

Реалізація проекту будівництва парогазової електростанції сприятиме забезпеченню соціально-економічного становища регіону, у зв'язку з чим підтримується місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

7.   Запобігання корупції

Проект закону не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8.   Громадське обговорення

Проект закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9.   Позиція соціальних партнерів

Проект закону стосується розвитку соціально-трудової сфери.

В рамках реалізації проекту будівництва парогазової електростанції у м.Щолкіне, Автономна Республіка Крим буде створено нові робочі місця.

10.         Оцінка регуляторного впливу

Проект закону не є регуляторним актом.

11.         Прогноз результатів

Прийняття закону надасть можливість посилити енергетичну безпеку Криму шляхом спорудження нової високо економічної електростанції на території півострова з застосуванням сучасних парогазових технологій, розвинути систему електро- та газопостачання у східній частині Криму, створити сприятливі умови для розвитку економіки регіону.

Міністр енергетики та вугільної промисловості                              Ю. Бойко

 

архивАнонсы
Телефоны «горячих линий» по вопросам коронавируса

Профилактика коронавируса

Горячая линия Ленинской ЦРБ при выявлении коронавируса!

Минздрав Крыма: Необходимо придерживаться правильных мер по укреплению иммунитета

По поручению Главы Республики Крым Аксёнова С.В., с целью анализа и повышения качества оказания государственных и муниципальных услуг проводится общекрымский опрос граждан. Анкета с опросом размещена на Портале Правительства Республики Крым.

Опрос об эффективности деятельности органов власти

Интерактивная карта достижений Крыма

Телефон аварийной службы

МУП ГПЩ "УЖКХ Щёлкино"

+7(978)589-97-79

Фонд поддержки детей в трудной жизненной ситуации

Социальная защита пострадавших от радиационных аварий

Формирование комфортной городской среды

 

 

Щёлкинское территориально обособленное структурное подразделение

Официальные сайты
Статистика
сейчас на сайте:2
просмотров:1
визитов сегодня:77
визитов всего:372238